Master Thesis

This is a master thesis I have written at the Nicolas Copernicus University in Toruń (Poland) about scalar-tensor gravity in cosmological models and accelerating expansion of the Universe.

It is in Polish.


To jest moja praca magisterska obroniona na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu o skalarno-tensorowej grawitacji w modelach kosmologicznych i przyspieszającej ekspansji Wszechświata.

masterthesis.pdf

asdad